Rada školy

Zástupcovia rodičov Ing. Martin Čierny, predseda, člen za rodičov
Ivan Húska, člen za rodičov
Štefan Škulavík, člen za rodičov
Bc. Zlata Ottmarová, člen za rodičov
Zástupcovia pedagogických pracovníkov Mgr. Marta Bělousovová, člen za pedagogických zamestnancov
Mgr. Soňa Slavkayová, člen za pedagogických zamestnancov
Zástupca nepedagogických pracovníkov Robert Riegel
Zástupcovia zriaďovateľa Kvetoslava Jašurová, člen delegovaný zriaďovateľom

Mgr. Martin Sitiar, člen delegovaný zriaďovateľom

Hana Pokorná, člen delegovaný zriaďovateľom

Ing. Tatiana Cabalová PhD., člen delegovaný zriaďovateľom

Pripojené dokumenty