Všetky rozvrhy sú publikované na Edupage stránke

https://nasaskolamiloslavov.edupage.org/

v sekcii Rozvrhy.

Prihlasovacie údaje majú deti k dispozícii.