Naša škola sa účastní nasledujúcich projektov:

  • Od 1.2.2018 – Projekt Inkluzívne štúdium na základe výzvy „V základnej škole úspešnejší“

  • Infovek

  • Modrá škola

  • Školské ovocie

 

  • Aissec –projektové týždne s lektormi anglického jazyka

  • Digipédia

  • Záložka do knihy spája školy
  • Jedzme zdravo, hravo
  • Picassova holubica mieru
  • BSK – Vráťme knihy do škôl