ADMINISTRÁCIA STRAVOVANIA výdajne pri ZŠ Miloslavov

Milí rodičia,

ďakujeme Vám za prejavenú dôveru aj v tomto školskom roku 2018/2019. Nižšie Vám zasielame pokyny týkajúce sa školskej jedálne.

Pri úhradách bankovým prevodom je potrebné vždy uvádzať VS pridelený systémom a do správy pre adresáta uviesť meno žiaka, inak Vaša platba nebude priradená.

Cena stravnej jednotky platná od 01.09.2018:

1. stupeň: 1,89 Eur

  1. stupeň: 1,96 Eur

Číslo účtu na úhradu stravného: IBAN SK6111000000002624174550

1.stupeň (1. – 4. ročník) + výberoví žiaci (na základe lekárskeho potvrdenia)

Žiaci 1.stupňa a výberoví žiaci majú stravu v školskej jedálni prihlásenú automaticky a zároveň majú tiež účet v on-line systéme (prváci dostanú prihlasovacie údaje v prvý deň). V prípade, že sa žiak nebude stravovať v školskej jedálni, prosíme aby ste nás o tom informovali obratom a to na tel. čísle 0911 839 075 alebo emailom uhrady.pino@gmail.com

Každé dieťa, ktoré nebolo zo stravy na daný deň odhlásené, dostane obed. Pri výdaji obeda sa kontroluje, či obedy boli na daný mesiac uhradené. Splatnosť mesačného predpisu je vždy do 15. v danom mesiaci. Odporúčame Vám nastaviť si trvalý príkaz na sumu 35,91 Eur (priemer 19 stravných dní v mesiaci), so splatnosťou k 10 dňu v mesiaci. Odhlásiť obed môžete v systéme do 8:00 v deň výdaja cez Edupage stránku. Odhláška po tomto termíne nie je možná. Odhlásiť treba aj všetky ostatné dni, kedy sa dieťa nebude stravovať. Zmena menu v prípade výberových žiakov je možná najneskôr v deň výdaja do 08:00 hod.

Odhlásené obedy sú automaticky zohľadnené v mesačnom predpise. Žiaci 1.stupňa majú jedno jedlo bez možnosti výberu. Je to fakt daný zákonom a nevieme to ovplyvniť. Len deti, ktoré donesú od lekára potvrdenie o potrebe špeciálneho stravovania, si môžu vybrať.

Dodávateľ stravy si vyhradzuje právo nevydať obed v prípade, že rodič neuhrádza pravidelne poplatky za stravu

2. stupeň (5. – 9. ročník)

Žiaci 2. stupňa nemajú automaticky stravu objednanú, menu si môžu objednať cez systém Edupage, alebo prostredníctvom tabletu v školskej jedálni.

Prihlasovanie a zmena menu je možná najneskôr v deň výdaja do 8:00 hod. Odhlásiť obed môžete v systéme do 8:00 v deň výdaja cez Edupage stránku. Odhláška po tomto termíne nie je možná.

Pri objednávaní obedov je potrebné mať v systéme kredit, preto Vám odporúčame nastaviť si trvalý príkaz na sumu 37,24 Eur (priemer 19 stravných dní v mesiaci), so splatnosťou k 1. v mesiaci. Nevyčerpaný kredit sa Vám automaticky presúva do nasledujúceho mesiaca. Počas školského roka, ak žiak dosiahne mínusový kredit 10,- €, mu bude zablokovaná možnosť ďalšieho objednávania obedov. Dodávateľ stravy si tiež vyhradzuje právo nevydať obed v prípade, že rodič neuhrádza pravidelne poplatky za stravu.

Dodávateľ nie je povinný Vás na meškajúcu platbu upozorňovať. Mať uhradené stravné včas, je povinnosťou rodiča, resp. zákonného zástupcu dieťaťa!

Za neodhlásený obed sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

Strava sa vydáva v čase od 11:00 – 14:30hod.

V prípade akýchkoľvek otázok ohľadne úhrad, mesačných predpisov a vyúčtovania je potrebné kontaktovať nás na tel.č. 0911 839 075, alebo emailom uhrady.pino@gmail.com.

S pozdravom

Tomáš Mészároš – PINO s.r.o.

 

 

V škole je v prevádzke elektronický systém objednávania obedov.
Tento systém Vám poskytne podrobný prehľad o stravovaní dieťaťa, prináša novú formu objednávania obedov elektronickou cestou a taktiež sa ním odbúrava vystavovanie šekov a ich straty.

Po spustení systéme Edupage, je potrebné odhlasovanie a prihlasovanie na obedy realizovať cez stránku Edupage (www.nasaskolamiloslavov.edupage.org)

Plynule prechádzame na tzv. kreditový systém – sami cez internet si pozriete sumu, ktorú treba zaplatiť DOPREDU a dieťa si odoberaním stravy bude kredit znižovať. Platba bude možná 2 spôsobmi. Na známe číslo účtu, ktoré nájdete na nástenke, v aplikácii aj v systéme edupage pošlete cez internetbanking sumu (akúkoľvek – dá sa zaplatiť aj  na viac mesiacov dopredu), ktorá bude prostredníctvom VS priradená k Vášmu dieťaťu. Druhý spôsob pre tých, kt. nemáte internetbanking bude priamy vklad v banke na číslo účtu firmy PINO. Šeky už dodávateľ nebude vystavovať.

PRIHLASOVANIE:

  1. Prihlásenie sa na internetovú stránku prostredníctvom webu alebo mobilnej aplikácie, či už zo svojho zariadenia alebo pomocou zariadenia (tabletu) pred školskou jedálňou.
  2. Podľa jedálneho lístka si žiak vyberá zo štyroch jedál, z toho sú dve mäsité, jedno bezmäsité a jeden miešaný šalát. Výber treba potvrdiť.
  3. Obed sa objednáva min. deň vopred ale v systéme je možné objednať obed aj na niekoľko dní dopredu.
  4. Odhlásiť obed je možné podľa uvedených možností, v systéme alebo kontaktovaním tel. čísla 0911 839 075. Ak nie je kredit na účte, nie je možné objednávať. Dodávateľ stravy si vyhradzuje právo nevydať obed v prípade, že rodič neuhrádza pravidelne poplatky za stravu.

AKO FUNGUJE PRIHLASOVANIE
1.      Kliknete na https://nasaskolamiloslavov.edupage.org/ a vynorí sa vám nasledovné „prihlásenie“. Môžete sa prihlasovať i cez mobilnú aplikáciuhttp://mobile.edupage.org/.

  1. Po prihlásení uvidíte nasledovné menu. V ňom máte možnosť vidieť stav Vašich platieb. Zároveň v záložke „Jedálny lístok“ môžete objednávať a odhlasovať obedy.
  2. Vyberiete si preferované jedlo, označíte variant a potvrdíte. Ak chcete dieťa odhlásiť, kliknite na „odhlásiť obed“. Ak chcete dieťa odhlásiť na viac dní, prosím skontrolujte si, či máte každý z daných dní odhlásený.
  3. V prípade ak máte viac detí, na ľavej lište nájdete možnosť „ + pridať viac užívateľov“ a môžete naraz spravovať oba účty. Vždy sledujte hornú lištu, ktoré dieťa prihlasujete/odhlasujete.

Dieťa, ktoré má čipový prívesok ho potrebuje každý deň pri odoberaní stravy na „odpípnutie“ pri okienku Výdaj stravy. Pani kuchárka nemá informácie ktoré dieťa má aký obed, vie to iba sprostredkovane cez čítačku a na základe toho obed vydá.