• 14. februára 2019
  • 08.00
  • Bratislava

Dejepisná olympiáda – doprovod p. uč. Klačanská