• 17. mája 2019
  • 08.00
  • TERKAR s.r.o. Švermova 275 924 01 Galanta

Dopravné ihrisko Galanta

a Malkia – 3. ročník

a Hvezdáreň Hurbanovo 4. ročník