• 27. januára 2020
  • 08.00
  • Donovaly, Hotel Vesel

27. januára 2020 – 31.januára 2020

Pedagogický dozor:  Italy, Klačanská, Mišejka, Tyborová