• 25. júna 2019
  • 07.20
  • ZŠ Bílovice

Návšteva družobnej školy ZŠ Bílovice a hrad Buchlov v ČR – žiaci 7. oddelenia v ŠKD –Daliman, Slavkayová