• 31. januára 2020
  • 11.40
  • ZŠ Miloslavov

Počas 4. vyučovacej hodiny odovzdávanie výpisu vysvedčenia za 1. polrok šk. roka.

Vyučovanie končí 11.40 hod.

Deti majú suchý obed – balíček.