• 18. novembra 2019
  • 14:00
  • ZŠ Miloslavov

Pedagogická rada – hodnotenie prospechu, správania a dochádzky za 1/4 rok šk. roka 2019/2020.