• 21. decembra 2018
  • 08.00
  • ZŠ Miloslavov
  • učíme dve hodiny podľa rozvrhu
  • triedne besiedky počas 3. a 4. hodiny
  • vianočné tradície v školskom rozhlase 3.A – Durecová
  • ukončenie vyučovania 11.40
  • obed formou balička
  • ŠKD do 16.00 hod.