• 29. mája 2019
  • 08.00
  • Školský dvor ZŠ Miloslavov

Projektový deň Tenis do škôl – pre žiakov 2. stupňa podľa harmonogramu