• 17. apríla 2019
  • 08.00
  • Školský dvor ZŠ Miloslavov

Projektový deň „Tenis do škôl“ – pre žiakov I. stupňa ZŠ na šk. ihrisku v areáli školy od 08.00 – 11.40 hod.