• 18. júna 2019
  • 17.00
  • ZŠ Miloslavov

Rodičovské združenie pre všetky triedy – záverečné vyhodnotenie prospechu, správania, dochádzky a akcií.

Dňa 18.6.2019 bude skrátená prevádzka ŠKD do 17.00 hod. kvôli rodičovskému združeniu v jednotlivých triedach.

Prosíme rodičov, aby si deti zabezpečili a nenechávali ich bez dozoru behať po priestoroch školy či ihriska.

Ďakujeme