• 28. júna 2019
  • 08.00
  • Školský dvor ZŠ Miloslavov

Slávnostné ukončenie školského roka, oceňovanie najúspešnejších žiakov, rozdávanie vysvedčení.