Technická olympiáda

Školské kolo Umiestnenie Učiteľ
Martin Muráň 1. Mgr. Gabriela Klačanská
Andrej Schulz 1. Mgr. Tomáš Mišejka
Okresné kolo Umiestnenie Učiteľ
Martin Muráň 1. Mgr. Gabriela Klačanská
Andrej Schulz 2. Mgr. Tomáš Mišejka

Šaliansky Maťko

Okresné kolo Umiestnenie Učiteľ
Veronika Olašáková 3. Mgr. Martina Miklušová