Technická olympiáda

Školské kolo Umiestnenie Učiteľ
Martin Muráň 1. Mgr. Gabriela Klačanská
Andrej Schulz 1. Mgr. Tomáš Mišejka
Okresné kolo Umiestnenie Učiteľ
Martin Muráň 1. Mgr. Gabriela Klačanská
Andrej Schulz 2. Mgr. Tomáš Mišejka

 

Šaliansky Maťko

Okresné kolo Umiestnenie Učiteľ
Veronika Olašáková 3. Mgr. Martina Miklušová

 

Geografická olympiáda

Obvodné kolo Umiestnenie Učiteľ
Jakub Činčurák – kat. „F“ 1. Mgr. Aleš Gaľa
Katarína Strešňáková – kat. „F“ 2. Mgr. Aleš Gaľa
Tomáš Gutten – kat. „G“ 2. Mgr. Aleš Gaľa
Slávka Činčuráková -kat. „G“ 3. Mgr. Aleš Gaľa
Oliver Kušnír – kat. „F“ 12. Mgr. Aleš Gaľa

 

Okresné kolo Umiestnenie Učiteľ
Katarína Strešňáková – kat. „F“ 2. Mgr. Aleš Gaľa

 

Dejepisná olympiáda

Obvodné kolo Umiestnenie Učiteľ
Katarína Strešňáková – kat. „F“ 1. Mgr. Gabriela Klačanská
Paulíne Lackovej – kat. „E“ 1. Mgr. Gabriela Klačanská
Martin Muráň – kat. „E“ 2. Mgr. Gabriela Klačanská
Krajské kolo Umiestnenie Učiteľ
Paulína Lacková – kat. „E“ 2. Mgr. Gabriela Klačanská

Biologická olympiáda

Obvodné kolo Umiestnenie Učiteľ
Samuel Pavol Beňo – kat. „E“ – botanika 1. Mgr. Aleš Gaľa
Nina Gešová – kat. „E“ – zoológia 1. Mgr. Aleš Gaľa
Ema Ozogányová – kat. „E“ – zoológia 2. Mgr. Aleš Gaľa
Družstvo „Gepardi“ v kat.“F“ v zložení – Húska, Húsková, Činčuráková, Ottmárová, Štugelová 1. Mgr. Aleš Gaľa
Krajské kolo Umiestnenie Učiteľ
Samuel Pavol Beňo – kat. „E“ – botanika 2. Mgr. Aleš Gaľa
Nina Gešová – kat. „E“ – zoológia úspešná riešiteľka Mgr. Aleš Gaľa
Ema Ozogányová – kat. „E“ – zoológia 2. Mgr. Aleš Gaľa