Olympiáda v anglickom jazyku v školskom roku 2017/2018

Kategória 1A

Školské kolo Umiestnenie Učiteľ
Michal Dirga – 6.B 1. Mgr. Dana Pivovarníková
Balashov Alexander – 5.B 2. Mgr. Jana Hrazdílková
Strešňáková Katarína – 5.B 3. Mgr. Jana Hrazdílková

 

Okresné kolo Umiestnenie Učiteľ
Michal Dirga – 6.B 4. PaedDr. Pivovarníková Dana

 

 

Matematická olympiáda v školskom roku 2017/2018

Kategória MOZ-II-5

Školské kolo Umiestnenie Učiteľ
Oliver Kušnír – 5.A 1.  Mgr. Ivana Italy
Nina Gešová – 5.B 1.  Mgr. Ivana Italy
Katarína Strešňáková – 5.B 1.  Mgr. Ivana Italy

 

Okresné kolo Umiestnenie Učiteľ
Oliver Kušnír – 5.A 3.  Mgr. Ivana Italy
Katarína Strešňáková – 5.B 7.  Mgr. Ivana Italy
Nina Gešová – 5.B 9.  Mgr. Ivana Italy

 

Kategória MOZ-II-6

Školské kolo Umiestnenie Učiteľ
Samuel Pavol Beňo – 6.A 1.  Mgr. Ivana Italy
Okresné kolo Umiestnenie  Učiteľ
Samuel Pavol Beňo – 6.A 1.  Mgr. Ivana Italy

Pytagoriáda v školskom roku 2017/2018

Okresné kolo Umiestnenie Učiteľ
Samuel Pavol Beňo – 6.A 6.  Mgr. Ivana Italy

Technická olympiáda v školskom roku 2017/2018

Školské kolo Umiestnenie Učiteľ
Martin Muráň 1.  Mgr. Gabriela Klačanská
Okresné kolo Umiestnenie Učiteľ
Martin Muráň 1.  Mgr. Gabriela Klačanská

 

Biologická olympiáda v školskom roku 2017/2018

Okresné kolo Umiestnenie Učiteľ
Samuel Pavol Beňo – 6.A 2.  Mgr. Aleš Gaľa
Krajské kolo Umiestnenie Učiteľ
Katarína Strešňáková – 5.B 2.  Mgr. Aleš Gaľa
Samuel Pavol Beňo – 6.A 2.  Mgr. Aleš Gaľa

 


Geografická olympiáda v školskom roku 2017/2018

Školské kolo Umiestnenie Učiteľ
Katarína Strešňáková – 5.B 1.  Mgr. Aleš Gaľa
Samuel Pavol Beňo – 6.A 1.  Mgr. Aleš Gaľa
Oliver Kušnír – 5.A 2.  Mgr. Aleš Gaľa
Jakub Činčurák – 5.B 3.  Mgr. Aleš Gaľa
Okresné kolo Umiestnenie Učiteľ
Katarína Strešňáková – 5.B 1.  Mgr. Aleš Gaľa
Samuel Pavol Beňo – 6.A 1.  Mgr. Aleš Gaľa
Jakub Činčurák – 5.B 2.  Mgr. Aleš Gaľa
Oliver Kušnír – 5.A 5.  Mgr. Aleš Gaľa
Krajské kolo Umiestnenie Učiteľ
Samuel Pavol Beňo – 6.A 3.  Mgr. Aleš Gaľa

 

Recitačná súťaž Šaliansky Maťko v školskom roku 2017/2018

Kategória I. a II. 

Školské kolo Umiestnenie Učiteľ
Mia Gutayová 3.B 1.  Mgr. Ľubica Boršová
Katarína Strešňáková – 5.B 1.  Mgr. Ľubica Boršová
Okresné kolo Umiestnenie Učiteľ
Mia Gutayová 3.B 1.  Mgr. Ľubica Boršová
Katarína Strešňáková – 5.B 1.  Mgr. Ľubica Boršová

 

Recitačná súťaž Hviezdoslavov Kubín v školskom roku 2017/2018

Školské kolo – I. kategória Umiestnenie Učiteľ
Mia Gutayová 3.B 1. – poézia  Mgr. Ľubica Boršová
Timea Durecová – 2.B 1. –  próza  Mgr. Ľubica Boršová
Školské kolo – II. kategória Umiestnenie Učiteľ
Katarína Strešňáková – 5.B 1. – próza  Mgr. Ľubica Boršová
Nina Gešová – 5.B 1. –  poézia  Mgr. Ľubica Boršová
Okresné kolo Umiestnenie Učiteľ
Nina Gešová – 5.B 1. – poézia  Mgr. Ľubica Boršová
Katarína Strešňáková – 5.B 1. – próza  Mgr. Ľubica Boršová
Mia Gutayová 2. – poézia Mgr. Ľubica Boršová

 

Dejepisná olympiáda v školskom roku 2017/2018

Školské kolo Umiestnenie Učiteľ
Michal Dirga 1.  Mgr. Gabriela Klačanská
Okresné kolo Umiestnenie Učiteľ
Michal Dirga 4.  Mgr. Gabriela Klačanská