Zoznam pomôcok pre 1. ročník (orientačný) – Pomocky_pre_prvaka

Zoznam pomôcok pre 2. ročník ZŠ – Pomocky_pre_druhaka

Zoznam pomôcok pre 3. ročník ZŠ – Pomocky_pre_tretiaka

Zoznam pomôcok pre 4. ročník ZŠ – Pomocky_pre_štvrtaka

Zoznam pomôcok pre deti na II. stupni ZŠ (5.,6.,7.,8.) – Pomocky_pre_ziaka_5_6_7rocnika